J. Dyk - Popis politického okresu kralovického

Kniha  Popis politického okresu Kralovického
 

Kniha Jana Dyka a jeho pomocníků z řad učitelstva k dějinám politického okresu Kralovického z roku 1886 je zajímavá a aktuální i dnes. Je to dílo, které je ukázkou, že práce autorského kolektivu je mnohdy efektivnější než pouhý součet možností a vědomostí jeho jednotlivých členů, někdy je jejich násobkem, což platí v případě této publikace. Ač je to dílo poměrně co do počtu stran menší, tak co do jasnosti, stručnosti, výstižnosti a s ohledem na jeho i dnešní velkou užitnou hodnotu lze knihu považovat za gruntovní publikaci k dané problematice a hlavně regionu. Nebýt opětovného vydání této knihy by tak možná již za několik desetiletí nebylo možné se s dílem již vůbec seznámit, vyjma několika vědeckých knihoven, kde by bylo uchováno v částečně poškozených exemplářích. Pro vydání jsme knihu získali také ve dvou fragmentech, které po jejich spojení teprve měly podobu originálu. Kniha odráží věrně podobu originálního vydání i s jeho případnými pravopisnými a věcnými chybami. Současní vydavatelé nechtěli měnit její původní podobu, neboť původní obraz díla bude jistě  mít i v daleké budoucnosti svoji historickou  hodnotu.

V knize najdete podrobný popis správního (kniha popisuje okres Kralovice, který je dělen na jednotlivá panství, v roce vydání knihy tj.1886 již bývalá panství a ta pak na obce), politického, spolkového, školního a církevního uspořádání. Zajímavý je popis hospodářských reálií, kterými se historikové jinak zcela odmítají  zabývat, protože je dílem nepovažují za důležité a dílem jim nerozumí. Jedná se o mimořádný popis důlní činnosti a nalezišť nerostů, rud, uhlí, cihlářských s kaolinových hlín a jiných surovin ve výčtu jednotlivých obcí (je zde vyhodnocena i úspěšnost jejich dobývání). Autoři popisují pěstované plodiny a to opět až po jednotlivých obcích, jaký druh zemědělských plodin je pěstován, jakou výrobní technologií. Popsány jsou lokality s větší úrodností půdy. Zmiňována a to velice podrobně je činnost obchodní (např. druh, tedy zaměření a četnost trhů v jednotlivých obcích) řemeslná, tovární. Zajímavé jsou statistiky počtu obyvatel minimálně při třech sčítáních v 19. století a to opět po jednotlivých obcích. U obcí kralovického okresu jsou uváděna i historická data, např. první historická zmínka, komu vesnice patřila, kdy ji kdo prodal či nabyl, výskyt hradů, zámků, panství, kostelů a jejich požáry a znovupostavení. Na dnešní poměry je  kniha stručná, jasná, výstižná a působí tak, jakoby byla napsána nedávno. Rádi bychom za takové vyjadřování byli u většiny dnešních současníků. Je umění i dnes tak málo slovy podat tak velké  a pravdivé svědectví o době a jejím zcela konkrétním obsahu.

Při návštěvách v Muzeu a galerii severního plzeňska v Mariánské Týnici její vedoucí pracovníci vždy nenápadně připomínali, že by bylo dobré ještě pro velkou historickou a faktografickou hodnotu vydat také "Popis politického okresu Kralovického" od Jana Dyka. Jejich návrh byl akceptován po přečtení knihy a nakonec jsme došli k názoru, že kniha bude velice vhodně doplňovat již vydané dílo od Václava Kočky. Tím považujeme příspěvek vydavatele Agroscience s.r.o. k popisu a historii Kralovicka za uzavřený a to v nejbližší známé budoucnosti, ačkoliv vydatelné tituly máme rozpracované asi ještě dva.

 

Kde knihu zakoupíte:

 

AGROSCIENCE spol. s r.o.
Chrášťany 175, 270 01 Kněževes

objednávky můžete uskutečnit:

  1. prostřednictvím eshopu: www.regioncz.eu
  2. emailem: agroscience@seznam.cz
  3. telefonem: 606 850 755
 

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.
Chrášťany 172, 270 01
e-mail: zschrastany@seznam.cz,
Tel.: 313 582 308
    od 8:00 - 15:30

 

Doporučená cena 184,- Kč

Novinky

17.12.2011 13:42

Zahájení prodeje

Dnem 16.12. 2011 byl zahájen prodej knihy od Jana Dyka s názvem "Popis polotického okresu Kralovického"

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode